90 83 19 60 erlboe@gmail.com

Coachens rolle

Helt klart, så betaler de fleste klientene sin coach for å være en sparringspartner – en som virkelig lytter til dem og som gir de ærlige tilbakemeldinger. Klienter, som kunne velge så mange alternativ som de ville, karakteriserte rollen til sin coach som:

 • Sparringspartner 84.8%
 • Motivator 78.1%
 • Venn 56.7%
 • Mentor 50.5%
 • Forretningskonsulent 46.7%
 • Lærer 41.0%
 • Oppgave oppfølger 30.5%
 • Åndelig guide 29.5%
 • Annet 13.3%

Coaching temaer

Flest klienter bruker sin coach til å arbeide med tidsstyring, så vel som karriererådgivning og forretningsrådgivning. I en mindre, men likevel signifikant grad, så brukes coaching til å arbeide med relasjonelle forhold, familie, velvære og åndelighet. Klienter, som kunne velge så mange alternativ som de ville, rapporterte at de arbeidet med sin coach på følgende temaer:

 • Tidskontroll/tidsstyring 80.5%
 • Karriere 74.3%
 • Business 73.8%
 • Relasjoner/familieforhold 58.6%
 • Fysisk aktivtet, helse og velvære 51.9%
 • Åndelighet, tro og livssyn 51%
 • Personlig utvikling 45.2%
 • Målsettinger 39.5%
 • Økonomi 38.1%
 • Kreativitet 11%
 • Annet 1.4%

Resultater av å arbeide med en coach

De vanligste verdiene klienter har oppnådd med coaching er økt selvbevissthet og økt selvtillit, bedre balanse i livet, smartere målsettinger og lavere stressnivå. Klienter rapporterer å oppleve følgende utbytte av sitt arbeide med en coach:

 • Selvbevissthet 67.6%
 • Bedre til å sette seg mål 62.4%
 • Mer balansert liv 60.5%
 • Lavere stressnivå 57.1%
 • Oppdage nye sider ved en selv 52.9%
 • Selvtillit 52.4%
 • Økt livskvalitet 43.3%
 • Økte kommunikasjonsferdigheter 39.5%
 • Prosjektfullførelse 35.7%
 • Helse og treningsforbedringer 33.8%
 • Forbedret relasjon til sjef og/eller kollegaer 33.3%
 • Forbedret familierelasjoner 33.3%
 • Økt energi 31.9%
 • Mer moro 31.9%
 • Høyere lønn/inntjening 25.7%
 • Stoppet uvaner 25.7%
 • Endring i karriere 24.3%
 • Mer fritid 22.9%
 • Økt lønnsomhet i bedrift 17.1%
 • Annet 15.3%
 • Startet ny bedrift 12.9%
 • Engasjement ansatte 11%
 • Snu operasjon bedrift 9%
 • Nytt bosted 5.7%

Verdien av å investere i en coach

Et overveldende flertall av coachklientene sa at deres investering i en coach var vel verdt pengene.

%

meget verdifull

%

verdifull

%

ikke verdifull