90 83 19 60 erlboe@gmail.com

Hva er coaching?

Tenk om du ble tilbudt en måte du kunne realisere dine mål, finne og utnytte dine styrker og ressurser, bli mer effektiv, og ja, rett og slett gjøre store positive endringer i livet ditt. Ville du være interessert? I så fall er det nettopp dette coaching kan tilby.

 

Dette kan coaching gi deg:

 • Bedre relasjoner til de rundt deg
 • Bedre motivasjon og arbeidsglede
 • Bedre balanse i livet
 • Gjøre det enklere å fatte gode beslutninger
 • Bedre selvtillit, prestasjoner og oppnå større respekt
 • Økt kontroll over eget liv og egen tid
 • Større trygghet i lederrollen
 • Gjøre deg mer effektiv og tilfreds

Vi har hjulpet mange med dette, og mer. Gjennom vår ledercoaching kan du lære å utvikle deg, slik at du kan utnytte dine styrker til å lede og inspirere deg selv og dine ansatte.


Sertifiserte coacher

Tittelen coach er ikke beskyttet, noe som i praksis betyr at hvem som helst kan kalle seg det. Vi i Panta Rei Coaching har alle ICF-godkjent coachingutdannelse (International Coach Federation) og utdanning på høyere nivå. I tillegg har vi alle jobbet som ledere med personalansvar.

Hvem benytter seg av coaching?

Veldig mange kan ha og har nytte av coaching, både blant de som ønsker hjelp med noe på jobben og de som kommer som privatpersoner. Vi kan dele coaching inn i tre hovedkategorier:

 • Sportscoaching
 • Lifecoaching
 • Businesscoaching (Ledercoaching/executive coaching)

I Panta Rei har vi fokus på ledercoaching, men fordi det er umulig å avgrense livet helt og holdent, blir life coaching også en naturlig del av det vi gjør.

Felles for alle som oppsøker coaching er at de ønsker at noe i livet skal være annerledes. Ofte er det et ønske om bedre livskvalitet. For noen er det mer ro, glede eller fritid, for andre mindre stress, konflikter eller uvaner. Noen har spesifikke mål, som å skrive bok eller starte bedrift, mens andre har ingen klar målsetning før de er i gang med coachingen.

Hvordan foregår coachingen?

Det er du som bestemmer hva du vil fokusere på i hver enkelt coachingtimen. Coachens rolle er å være en aktiv lytter, stille gode spørsmål og komme med observasjoner for å guide deg videre. Det gir deg mulighet til å reflektere og bli mer bevisst dine valg fremover. Vi tar utgangspunkt i der du befinner deg nå, men jobber alltid mot et mål eller ønske for fremtiden.

Den første timen bør være ansikt til ansikt, og her bruker vi gjerne to til tre timer for å bli godt kjent for å finne ut hvordan vi best skal jobbe sammen. Her kartlegger vi drømmer, forventninger, verdier og mål, for å jobbe videre med disse. For best utbytte av coachingtimen bør du ha forberedt deg på forhånd, slik at du har klart hva du har gjort siden sist, og mål og tema for timen.

Etter oppstartstimen kan vi også gjøre coaching på telefon.


Når fungerer coaching?

Coaching fungerer når du ønsker og er innstilt på å gjøre endringer, og er villig til å gjøre en innsats for å få det til. Gjensidig respekt og tillit er viktig i coaching, og vi legger til rette for et åpent og trygt forhold mellom deg og din coach.

Coaching med Panta Rei Coaching:

Tidsramme for coaching
Coaching tar den tiden det tar, og du kan selv bestemme når tiden er riktig for å ta en pause fra coaching. Selv om den typiske coachingrelasjonen fortsetter å gi betydelig verdi for en klients liv i mer enn en ett års periode, så forlanger vi ingen kontrakt eller skriftlig forpliktelse for noen spesifikk periode. Vi vil likevel foreslå at du lager en mental forpliktelse, for deg selv, med en oppstartsperiode på minst tre måneder. Dette er et veldig godt tidsperspektiv for å oppleve noen av de større utbyttene fra coaching. Vi ønsker også at du gir oss minst to ukers varsel når du ønsker å ta en pause fra coaching, slik at vi kan avslutte hva vi måtte jobbe med på en skikkelig måte. Vi anbefaler i de tre første månedene å ha samtaler tre ganger i måneden. Normal varighet på en sesjon er 45 minutter, men trenger vi en time så tar vi en time.

Konfidensialitet
Det du sier innenfor våre coachingrelasjon er konfidensielt, og vil alltid være konfidensielt, med mindre det fremkommer opplysninger som tilsier at du vil skade deg selv eller annen person, eller utføre kriminelle handlinger.

Tilgjengelighet og avbestilling
Vi forplikter oss til å være tilgjengelig til avtalt dato og tid for våre planlagte sesjoner. Vi ber deg gjøre det samme. Hvis du av en eller annen grunn må flytte vår avtale, vennligst gi oss minst 24 timers varsel, slik at vi har mulighet til å fylle tiden med annen produktiv virksomhet.(Uten varsel eller en overbevisende forklaring, vil du bli belastet for tiden.)

Vår forpliktelse
I vår coaching er vårt mål å hjelpe deg fremover på den agendaen du bringer til coaching. Vi ønsker å hjelpe deg med å ta ut det aller beste i deg selv. Vår metode vil være å stille spørsmål, hjelpe deg til å holde fokus, lære, prioritere, og motivere deg selv til å oppnå de målene du søker. Naturlig nok så ligger det endelige ansvaret for å nå dine mål hos deg.

Avslutningsvis, coaching er en veldig belønnende reise. Det er vårt ønske at du vil se tilbake på dette som en av dine beste beslutninger i livet.

Lurer du på hvordan coaching kan hjelpe deg?

Søk om en uforpliktende samtale