90 83 19 60 erlboe@gmail.com

Hva sier lederne?

Å velge den rette coachen når du skal jobbe med lederutvikling, er ikke alltid enkelt. Du ønsker en coach med erfaring, og en som kan vise til gode referanser og fornøyde klienter. Her er noen av de tilbakemeldingene fra ledere vi i Panta Rei Coaching har hatt glede av å coache:

Erling Bøe kan anbefales på det sterkeste.
Jeg var litt skeptisk til dette med Coaching ved vårt første møte.
Den seriøse måten og den profesjonelle holdningen som jeg ble møtt med var fantastisk.
Samarbeide med Erling har gitt meg tilbake fokuset over hva som er de viktigste verdiene i livet mitt.
Erfaringen Erling sitter med fra hans lange karriere har vært uvurderlig i disse timene som vi har hatt til rådighet.
Erling  har vært en veldig god sparringspartner, personlig og  profesjonelt.
Dette har vært et inspirerende og motiverende erfaring. Mange nye verktøy er skapt.

Tusen takk, Erling.

PS: Menneskene rundt meg både privat og arbeid har også merket er positiv forandring.

Vegar Pettersen

Managing Partner, Upviser

Min erfaring med coaching hos Erling har bidratt til bedre forståelse og klarhet på en rekke områder. Erling har evne til å utfordre fastlåste tankemønstre gjennom spørsmål og konkrete øvelser slik at utfordringer ses i et annet perspektiv. Jeg har lært utrolig mye og kommer til å anvende verktøyene både privat og i jobbsammenheng. Er du motivert til å skape forandringer, så er dette absolutt å anbefale.

Eli Størset

Personal- og organisasjonsdirektør, Hero Norge AS

Det er ikke like enkelt å se de store linjene i hverdagen. Tiden går og det er altfor lett å bare bli i situasjonen som er kjent. Ved bruk av Erling som coach, fikk jeg klarhet i mine verdier, hva som er viktig for meg. Det ble tydelig hva jeg måtte gjøre og valget var ikke vanskelig å ta. Coachingen fikk meg til å prioritere og å ta tak i situasjonen, noe som for min del var et veiskille profesjonelt. Til det bedre.

Monica

Daglig leder, Norsk Fjellsport

One of the key discoveries for me was to unlock my hidden dreams. I especially remember the visualization of the future me and how a good coach allows you to discover yourself by asking the right questions.

James Dudek

Gründer, Classical Management

Jeg tok kontakt med Erling ved inngangen til et halvår som jeg visste kom til å bli veldig krevende både på jobb og privat.
Erling er flink til å stille gode spørsmål, og gi diskret veiledning slik at man kommer frem til de løsningene som er riktig for en selv. Ikke bare fikk jeg god hjelp til å takle stress og diverse jobbrelaterte utfordringer i den krevende perioden, men jeg har også, med Erlings hjelp, utviklet meg som menneske og lært ting om meg selv som jeg kan ha glede og nytte av resten av livet. Situasjoner jeg tidligere fryktet- og prøvde å unngå- både på jobb og privat, ser jeg nå på som utfordrende og spennende å gå inn i. At Erling også er en hyggelig fyr er kun nok en grunn til at jeg kan anbefale han på det varmeste.

Mads Løken

Redaktør, manus- og tekstforfatter, Funkhauser production

Jeg opplevde Erling som en kompetent og profesjonell coach, han er dyktig til å stille de gode spørsmålene, skape perspektiv og få meg til å vurdere mine egne prioriteringer. Det å kunne tenke igjennom sin egen situasjon er noe de fleste ikke tar seg tid til, men er viktig for å kunne fokusere på hvordan man skal bruke tiden sin både i dag og i fremtiden.

Coaching med Erling har bidratt positivt for å komme dit jeg er nå.

Tom Erling Bahus

Daglig leder, Destinasjon Voss

Jeg har hatt gleden av å ha Erling som sparringspartner og coach i over 2 år. I våre samtaler har utviklingen av Motivatis strategier og planer blitt tydelige. Som grunder har jeg blitt utfordret og støttet i opp- og nedturer. Jeg stiller gjerne som referanse.
Cecilie Lycke

Daglig leder, Motivati as

Erling har coachet meg i forhold til blant annet videre karrierevei, utvikling og egne potensial. Jeg opplevde Erling som en meget kompetent og profesjonell coach, som er veldig dyktig til å stille gode spørsmål, skape perspektiv og samtidig finne fokus. Coaching med Erling har vært veldig sentralt for meg for å komme dit jeg er nå og oppnådd min nåværende stilling som leder. Jeg kan anbefale Erling på det sterkeste.

Eli Tangen

Leder for Kompetanse og Rekruttering, Get

Som gründer av Skolematen.no vil jeg takke Erling for den tiden han var min coach. Han var en god lytter som også stoppet meg når det var nødvendig, og som dro meg inn på rett spor når min kreativitet tok overhånd. Han var flink til å holde meg på «rett spor» og holde fokus på de riktige oppgavene. Noe jeg som en kreativ og løsningsorienter person satte veldig stor pris på. Å være gründer kan til tider være heftig. Erling var motivatoren som holdt motet oppe og frustrasjonen borte.

Grethe Fjørtoft

Gründer, skolematen.no

I forbindelse med min masteroppgave i Verdibasert Ledelse trengte jeg en coach som kunne gjøre en verdikartlegging med 7 ledere i 3 store organisasjoner.

Jeg tenkte nøye på hvilken coach jeg ville benytte til denne forskningsbaserte undersøkelsen. Jeg hadde et håp om å vise at verdikartlegging er et nyttig verktøy for ledere, og ville derfor velge en erfaren og dyktig coach for å gjøre sjansen for positivt resultat størst mulig. Valget falt på Erling Bøe av flere grunner. Da undersøkelsen skulle foregå i 3 store norske bedrifter var det viktig med en coach som har næringslivserfaring. Erlings bakgrunn som salgsdirektør og Panta Rei Coaching sitt fokus på ledercoaching passet fint. Jeg har også sittet i styret for det Co-Active Coachnettverket i Norge i 2 år sammen med Erling, og kjenner han som en ryddig, profesjonell og dyktig person. I tillegg har jeg anbefalt flere bekjente, som jeg ikke selv har ønsket å coache, til å bruke Erling som coach, og han har høstet skryt fra samtlige.

Fokuspersonene i undersøkelsen beskrev Erling som tillitskapende, lyttende og dyktig. I intervjuene kom det fram at de hadde følt seg trygge og ivaretatt samtidig som coachen stilte utfordrende og tankevekkende spørsmål. 5 av 7 fokuspersoner sa at denne ene coachingsamtalen bidro til at de endret enten handlings- og/eller tankemønstre. Jeg gir Erling mine beste anbefalinger som ledercoach.

Toril Nygreen Grave

President, ICF Norge (International Coach Federation)

Jeg var havnet på et sidespor karrieremessig, og trengte hjelp til å komme tilbake på rett spor igjen. Jeg kontaktet derfor Panta Rei Coaching for å høre om de kunne hjelpe meg. Og det kunne de.

Vi jobbet med Life purpose, og det er blitt ett veldig viktig konsept for meg når jeg tenker på min karriere og hva jeg vil prioritere i livet. Når jeg prioriterer mål for min karriere som er i samsvar med mitt life purpose så kjenner jeg at jeg plutselig er på rett spor og det kjennes utrolig spennende og riktig. Følelsen jeg får da er en blanding av glad, tilfreds, stolt og motivert til å gjøre mitt beste! Da misunner jeg ingen andre! Da gjør jeg min ting!

NN

Norges forskningsråd

Min tid med Erlings coaching gjorde at jeg tok mer ansvar for mitt eget liv. Jeg sluttet å fraskrive meg ansvar ved å skylde på alle og alt annet, men ble istedet utfordret til å ta tak i ting i mitt eget liv som jeg ønsket var anderledes. Det tok tid å forandre seg og det er hardt arbeid, men det var verd det…
Alle burde unne seg tid sammen med en coach. Det var en viktig periode i livet mitt!

Magnhild

Rådgiver/veileder

Hei Erling! Jeg vil si at etter vår første coaching når vi snakket om verdier og viktige områder i livet, har jeg funnet ut mye nytt om meg selv. Jeg har tenkt mye på dette i etterkant, og fant ut at jeg måtte endre min hverdag. Det å jobbe med salg gjorde meg ikke glad, det var heller destruktivt for meg. Så jeg tok et valg om å fraskrive meg mitt verv i AIESEC på nasjonalt nivå neste år. Så min situasjon er veldig endret og mye bedre nå. Jeg vil takke deg for dette 🙂 Uten å tenke over disse tingene ville jeg aldri valgt å ta denne avgjørelsen.

Camilla Gullberg

VP External Relations, AIESEC Norway

Gjennom Coachingtimene har jeg fått en større bevissthet rundt egne verdier. Timene har gjort det lettere for meg å gjøre viktige prioriteringer i livet, på jobb og privat. Jeg mener selv jeg er blitt tydeligere som person.

N.E.

Markedssjef, Hjelpeorganisasjon

Jeg stod overfor viktige spørsmål med tanke på karriere og prioriteringer. Jeg var usikker og brukte mye tid på å gruble og veie frem og tilbake, helt til det punktet hvor jeg opplevde en form for handlingslammelse. Erling Bøe hjalp meg å komme ut av fastlåste tankebaner, ikke ved å bagatellisere utfordringer, men heller ved å tydeligjøre mine ressurser og potensiale. Jobbskifte og en omprioritering har vært utelukket positivt for meg. Den prosessen jeg hadde med Erling Bøe har vært uvurderlig.

M.J.

Tidl. Managing partner i reklamebyrå, nå arbeid innen akademia

Erling hjalp meg igjennom en litt lei periode av livet, hvor jeg ikke helt hadde kontroll på hva jeg ønsket og ville. Etter en del jobb, fikk jeg kontroll på det ene fokusområde etter det andre. Han er en god sparringspatner både på det personlige og på det proffesjonelle plan.

Christian H.

Hotell- og reiselivsbransjen

Coaching fikk løsnet på skylappene mine som over lengre tid hadde grodd seg mer og mer fast, både med tanke på arbeidsliv og privat. Den fastlåste tankegangen ble snudd til en mer løsningsorientert tenkemåte. Jeg opplever nå at jeg har bedre kontroll på ting i mitt liv.

THJ.

IKT-bransjen